top of page
lieven.png

Lieven Bauwens

bestuurslid - voorzitter vzw

Lieven: “De huidige wereld staat voor heel wat grote economische en ecologische uitdagingen. Als maatschappij moeten we een transitie maken op vlak van energie, hulpmiddelen en financiën, maar ook op vlak van voedselproductie. Die moet gezonder, lokaler, ecologischer, en ook fairder. We mogen niet afhankelijk blijven van een olie-gebaseerde landbouw, inputs moeten dus sterk naar beneden. Tegelijkertijd weten we dat landbouw een ecologische meerwaarde kan bieden door koolstof in de grond op te slaan en soortendiversiteit te verbeteren. De natuur is gul. Het is bijgevolg onbegrijpelijk dat dit nog steeds niet gebeurd is. Pomona is in dit opzicht een Vlaamse pionier.”

Woonplaats: Sint-Niklaas

  • directeur internationale belangenvereniging

  • initiatiefnemer samentuin en voedselbos “Op den Hof”

  • actief in ontwikkelingssamenwerking

  • volgde inspiratiecursus van Landwijzer

  • vader van drie dochters

contacteer mij
Lieven Bauwens: Meet the Team
bottom of page