top of page
Boslandbouw?

Met respect voor mens, dier en natuur. De bodem is de grond van de zaak.

We kiezen resoluut voor boslandbouw of agroforestry. Dit is een vorm van herstellende landbouw die duurzaam boeren vooropstelt zodat de gewasopbrengst, inkomstenstroom en biodiversiteit verhogen. Deze agro-ecologische landbouwmethode zorgt voor ecosystemen die ons basisvoedsel leveren en tegelijkertijd de natuurlijke balans tussen grond en omgeving herstellen.

Door bomen en struiken met akkerbouw te combineren, gebruiken we boven en onder de grond verschillende lagen: er worden meer zon, water en nutriënten opgenomen, de extra koolstof in de grond zorgt voor het bodemleven en houdt water en voedingsstoffen beter vast. Ons voedsel is een combinatie van zonlicht, regen en de voedingsstoffen uit die bodem. Hoe beter die is, hoe beter ons voedsel. 

Door de klimaatsverandering bedreigden natte en erg droge lentes de afgelopen jaren de oogst. Bomen en andere doorlevende gewassen bufferen deze extreme weersomstandigheden. Ze herbergen ook natuurlijke plaagbestrijders, zoals goede insecten of vogels die rupsen van de gewassen pikken.

De gezinnen winnen. De boer wint. Onze planeet wint.

Buitenlandse voorbeelden zoals de New Forest Farm van Mark Shepard in Wisconsin en het Nederlandse Herenboeren zorgden voor inspiratie. We startten een samenwerking op met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. ILVO onderzoekt of de biodiversiteit groeit, het koolstofgehalte in de grond omhoog gaat en het bedrijf rendabel wordt. De aansluiting bij het Europees netwerk ‘Afinet’ moet Pomona helpen om ervaringen met andere Europese boslandbouwers uit te wisselen en de werking te verbeteren.

Boslandbouw?: Welcome
bottom of page