François Ongenaert (landbouwer)

Francois
François Ongenaert
“Het is mijn streven om aan te tonen dat een andere vorm van landbouw mogelijk is: in samenwerking met de natuur, niet er tegenin en toch voldoende voedsel produceren voor een stijgende bevolking. Ook wil ik aan mensen duidelijk maken dat ze met een ander voedselpatroon langer gezond kunnen blijven. Deze 2 principes zijn de basis voor de keuzes die ik maak op de boerderij en in mijn leven.”
De boerderij is gelegen in Verrebroek Beveren-waas (Bralstraat 3).
* Tot in 1993 was het een gangbare boerderij, typisch voor de Wase polders met de klassieke akkerbouwteelten en varkens.
* In 1994 werd er omgeschakeld naar de biologische productiemethode en vanaf dan werden er ook groenten en aardbeien geteeld. Ook de varkens waren biologisch.
* In de loop der jaren werd er gekozen voor meer extensieve teelt (minder groenten, meer graan). De teelt van aardbeien werd stopgezet en de varkens gingen weg.
* Eind jaren 90 werden er hagen en (knot)wilgen omheen de boerderij geplant maar in 2012 werd er echt gestart met agroforestry (= landbouw met bomen): sindsdien worden er rijen bomen in de percelen geplant, zowel loofbomen voor hout als hoogstammige  fruit- en notenbomen.
* Dit aanplanten gaat nog steeds door: er worden bessenstruiken tussen de bomen geplant. Agroforestry is een tussenstap naar permacultuur.