Dieren op de boerderij

Bij Pomona werken we samen met de natuur om zoveel mogelijk voeding te produceren op een zo klein mogelijke oppervlakte. Tegelijkertijd verbeteren we de bodem en biodiversiteit. De basisprincipes van herstellende landbouw.

In elk ecosysteem zijn er verschillende dieren die een bepaalde rol vervullen. We willen in ons ecosysteem – de Pomona boerderij – dieren gebruiken die dezelfde functie vervullen als hun natuurlijke variant. Zo vervullen koeien dezelfde functie van grote grazers zoals herten in Europa of bizons in Noord-Amerika. Varkens die van everzwijnen. Kippen hebben dezelfde functie als bosvogels.

Dieren die we bij Pomona introduceren moeten een belangrijke rol vervullen:

  1. Kippen zijn belangrijk voor bodemvruchtbaarheid. Ze helpen mee onkruid en ongedierte bestrijden (een gelukkige kip is een krabbende kip :)) en werken oogstafval weg.
  2. Varkens verstoren de grond om plaats te maken voor pioniersplanten, planten met diepe wortels en relatief grote bladeren. De varkens verwerken oogstafval en helpen met bodemvruchtbaarheid.
  3. Herkauwers zoals koeien verwerken gras en klaver. Interessant als we de bodem rust willen geven. Zo verhogen ze de productiviteit van dezelfde grondoppervlakte en zorgen ze door hun mest voor versnelling van de bodemvruchtbaarheid.

Sinds december 2018 helpen kippen ons ecosysteem. Afhankelijk van wat de coöperanten beslissen zullen we meer of minder dieren introduceren.